علایق ورزشی

غواصی ، موتور سواری ، بیلیارد ، هنرهای رزمی ( جودو و …)