علایق ورزشی

با تیم غواصی آتش نشانی شیراز
غواصی ، موتور سواری ، بیلیارد ، هنرهای رزمی ( جودو و …)